Veje og fortove

ManbjergvejVeje og fortove i Manbjergparken er tilhørende de enkelte parceller, men vedligeholdes af grundejerforeningen. Det betyder, at fliser og asfalt er en fællesudgift (som primært dækkes af grundejerforeningens vejfond), men at skader opstået ved f.eks. bygningsarbejder, parkering på fortovet samt anden tung trafik på den enkelte parcels fortov, er grundejerens eget ansvar.

Alle opfordres derfor til, at parkering af køretøjer foretages på VEJEN og ikke på fortovet, da det er meget hårdt ved fliserne – og iøvrigt ulovligt.

Vejene bliver ryddet for sne og gruset i løbet af vinteren, og ved hårde vintre med meget grusning, bliver der normalt også fejet en enkelt gang i foråret.

Det er den enkelte grundejers ansvar, at der fejes (også langs kantstenen), ryddes sne og fjernes ukrudt på fortovene efter behov.