Legepladsen

Det blev på generalforsamlingen 2014 vedtaget, at vi skal have en ny legeplads.

For at gøre dette økonomisk overkommeligt – og muligt i det hele taget – har bestyrelsen fremlagt forslag om en sponsor-legeplads med en tilhørende 7 årig serviceaftale, hvilket betyder, at legepladsen etableres for et “mindre” beløb, og at vi i de efterfølgende 5-5½ år betaler en løbende serviceaftale. Dette vil holde legeredskaberne vedligeholdt, og efter den 7-årige aftale udløber, står vi med en “så-godt-som-ny” legeplads uden yderligere omkostninger, ud over den vedligeholdelse vi selv vælger.

På legepladsen kommer så en række sponsorreklamer, hvilket kan være lokale firmaer, men ikke nødvendigvis. Der er endvidere en række kategorier af sponsorater, så vi ikke bliver overdynget af børnereklamer og andet, som kan blive en plage for os alle.

Når arbejdet påbegyndes vil der komme mere information, men i første omgang er det nedenstående vi har fået tilbud på. Mindre ændringer KAN forekomme.

legeplads_forslag

På billedet vises en rutchebane. Den byttes ud med en klatrevæg på tårnet, da vores nuværende rutchebane er OK. I forlængelse af gyngen kommer der to normale gynger. Der er ligeledes en række balancesten/-stolper med i tilbuddet.

Vores nuværende legehus vil også blive bibeholdt, og det forsøges at placere det hele, så det bliver een samlet plads.

Resten af vores legeredskaber er desværre i en meget dårlig forfatning, og flere af dem er deciderede ulovlige i følge dagens standard. Da det er en åben legeplads, er der visse regler den skal opfylde, hvis ikke vi vil risikere at stå til ansvar for eventuelle ulykker.