Generalforsamling 2024

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
i Grundejerforeningen Manbjergparken

Mandag d. 10. april 2024 kl. 19.30 i skolens kantine

(Tilmelding senest onsdag d. 3. april 2024)

Bestyrelse er bekendt med, at generalforsamlingen iflg vores vedtægter skal afholdes inden udgangen af marts, men på grund af Påsken og andre forhold, har vi valgt at udskyde til april. Medlemmerne er i deres gode ret til at klage over denne beslutning og det vil blive taget op på generalforsamlingen om denne er beslutningsdygtig.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
Årets gang i Manbjergparken

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2023
Regnskabet vil kunne findes online på hjemmesiden inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev.
Regnskab 2023

4. Fremkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden, Martin Skoffer, Smedestien 11, i hænde senest onsdag d. 27. marts 2024.
Forslag kan stilles skriftligt pr. brev eller per email: bestyrelsen@manbjergparken.dk.

Henstilling: Stillede forslag under dette punkt bør være så konkrete i formuleringen, at de kan sættes direkte til afstemning efter en debat. Ellers må de behandles under eventuelt, og kan derved ikke sættes til afstemning på denne generalforsamling.

5. Godkendelse af budget for 2024
Budgettet vil kunne findes online på hjemmesiden inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev.
Budget 2024

6. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Flemming Nielsen, Manbjergvej 65
Bjørn Kaae, Manbjergvej 36
Desuden skal der vælges 2 suppleanter

7. Valg af revisorer
Følgende revisorer er på valg:
Per Hessellund, Smedestien 17
Jacob Højholt, Manbjergvej 99

Desuden skal der vælges en revisor suppleant

8. Eventuelt


Tilmelding senest onsdag d. 3. april 2024
af hensyn til bestilling af kaffe og brød, ved hjælp af et af nedenstående links eller via tilmeldingsformular på hjemmesiden www.manbjergparken.dk.

Hvis ikke I allerede har tilmeldt jer til nyhedbrevet, så husk at gøre det, så I kan modtage yderligere information i løbet af året. Tilmeld jer her.

Email: bestyrelsen@manbjergparken.dk
Eller nedenfor:

  Dit navn

  Din adresse

  Din e-mail

  Antal voksne

  Referater fra tidligere generalforsamlinger
  Foreningens vedtægter

  Venlig hilsen Bestyrelsen