Generalforsamling 2022

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
i Grundejerforeningen Manbjergparken

Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.30 i skolens kantine

(Tilmelding senest d. 16. marts 2022)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
Årets gang i Manbjergparken

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2021
Regnskabet vil kunne findes online på hjemmesiden inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev.
Regnskab 2021

4. Fremkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden, Martin Skoffer, Smedestien 11, i hænde senest onsdag d. 9. marts 2022.
Forslag kan stilles skriftligt pr. brev eller per email: bestyrelsen@manbjergparken.dk.

Henstilling: Stillede forslag under dette punkt bør være så konkrete i formuleringen, at de kan sættes direkte til afstemning efter en debat. Ellers må de behandles under eventuelt, og kan derved ikke sættes til afstemning på denne generalforsamling.

5. Godkendelse af budget for 2022
Der budgetteres med uændret kontingent/bidrag til grundejerforeningen og vejfonden
Budgettet vil kunne findes online på hjemmesiden inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev.
Budget 2022

6. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Flemming Nielsen, Manbjergvej 65
Bjoern Kaae , Manbjergvej 36

Desuden skal der vælges 2 suppleanter

7. Valg af revisorer
Følgende revisorer er på valg:
Per Hessellund, Smedestien 17
Jacob Højholt, Manbjergvej 99

Desuden skal der vælges en revisor suppleant

8. Eventuelt


Tilmelding senest onsdag d. 16. marts 2022
af hensyn til bestilling af kaffe og brød, ved hjælp af et af nedenstående links eller via tilmeldingsformular på hjemmesiden www.manbjergparken.dk.

Hvis ikke I allerede har tilmeldt jer til nyhedbrevet, så husk at gøre det, så I kan modtage yderligere information i løbet af året. Tilmeld jer her.

Email: bestyrelsen@manbjergparken.dk
Eller nedenfor:

  Dit navn

  Din adresse

  Din e-mail

  Antal voksne

  Referater fra tidligere generalforsamlinger
  Foreningens vedtægter

  Venlig hilsen Bestyrelsen