Generalforsamling 2019

Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
i Grundejerforeningen Manbjergparken

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.30 i skolens kantine

(Tilmelding senest d. 12. marts 2019)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
Årets gang i Manbjergparken

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2018
Regnskabet vil kunne findes online inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev. Link til regnskab.

4. Fremkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden, Martin Skoffer, Smedestien 11, i hænde senest søndag d. 3. marts 2019.
Forslag kan stilles skriftligt pr. brev eller per email: bestyrelsen@manbjergparken.dk.

Henstilling: Stillede forslag under dette punkt bør være så konkrete i formuleringen, at de kan sættes direkte til afstemning efter en debat. Ellers må de behandles under eventuelt, og kan derved ikke sættes til afstemning på denne generalforsamling.

4a. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at vores borde-/bænkesæt på det grønne område og boldbanen gennemgåes og udskiftes hvis nødvendigt. Beløbet vil fremgå af Budget 2019.

5. Godkendelse af budget for 2018
Der budgetteres med uændret kontingent/bidrag til grundejerforeningen og vejfonden
Budgettet vil kunne findes online inden generalforsamlingen og vil blive udsendt i nyhedsbrev. Link til budget.

6. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Morten Holst
Martin Skoffer

Desuden skal der vælges 2 suppleanter

7. Valg af revisorer
Der vælges to revisorer samt en suppleant.

8. Eventuelt


Tilmelding senest tirsdag d. 12. marts 2019 
af hensyn til bestilling af kaffe og brød, ved hjælp af et af nedenstående links eller via tilmeldingsformular på hjemmesiden.

Hvis ikke I allerede har tilmeldt jer til nyhedbrevet, så husk at gøre dette, så I kan modtage yderligere information i løbet af året. Tilmeld jer her.

Email: bestyrelsen@manbjergparken.dk
Eller nedenfor:

Dit navn

Din adresse

Din e-mail

Antal voksne

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger
Foreningens vedtægter

 

Venlig hilsen Bestyrelsen