Bestyrelsen

Bestyrelsen for “Grundejerforeningen Manbjergparken” består p.t. af nedenstående personer.

Bestyrelsen kan kontaktes ved hjælp af dette link.

Formand:
Martin Skoffer
Smedestien 11

Næstformand:
Michael Pedersen
Manbjergparken 29

Kasserer:
Flemming Nielsen
Manbjergvej 65

Bestyrelsesmedlem:
Bjørn Kaae
Manbjergvej  36

Morten Borg
Manbjergvej 31

 

1. suppleant:
Lina Nielsen
Smedestien 6

2. suppleant:
Karin Bach
Smedestien 13

 

Derudover er der valgt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

Per Hessellund
Smedestien 17

Jacob Højholt
Manbjergvej 99

Suppleant:
Kim Knudsen
Smedestien 9